Vårutstillingen på Sunndalsøra arrangeres

4. og 5. mai 2024


Dommerlister finner du under fanen

DOMMERLISTE 2024Alle dommere fungerer som reservedommere for hverandre og dommerendringer kan forekomme

Noen raser kan også få endret dommer ut fra antall påmeldte hunder

Priser og påmelding:


Voksen: kr 450

Valp: kr 350

Tillegg ved utsatt påmelding: +kr 100

Tillegg ved manuell påmelding: +kr 100


Det er halv pris for norske utryddingstruede raser

ORDINÆR FRIST FOR PÅMELDING ER SATT TIL 7. APRIL 2024


Utvidet frist er satt til 14. april 2024

Se undersider for mer informasjon

Velkommen til Vårutstilling på Sunndalsøra!