Vårutstillingen på Sunndalsøra arrangeres

6. og 7. mai 2023 


Dommerlister finner du under fanen

DOMMERLISTE 2023

DOMMERENDRING:
Tony Rainey har meldt frafall, istedet kommer Carol Mulcahy fra Irland.

Hun tar over rasene han skulle dømme, bortsett fra gruppe 7 på søndag, den tilfaller Rita Beattie.

Carol vil også dømme Collie kort- og langhår på søndagAlle dommere fungerer som reservedommere for hverandre og dommerendringer kan forekomme

Noen raser kan også få endret dommer ut fra antall påmeldte hunder

Priser og påmelding:


Voksen: kr 450

Valp: kr 350

Tillegg ved utsatt påmelding: +kr 100

Tillegg ved manuell påmelding: +kr 100


Det er halv pris for norske utryddingstruede raser

ORDINÆR FRIST FOR PÅMELDING ER SATT TIL 9. APRIL 2023


Utvidet frist er satt til 16. april 2023

Se undersider for mer informasjon

Velkommen til Vårutstilling på Sunndalsøra!

@eukanubanorge