Leder

Monica Nygård

Mobil:  92838505

E-post : monica@enchanting-ridge.com

Nestleder

 Jann Myrvang

Mobil:95960228

E-post: jann_myrvang@hotmail.com

Kasserer

  Iren Sæterbø

mobil:41320361

E-post: Iren.seterbo@gmail.com

Styremedlemmer


Hege-Eileen Ottem Lund

Mobil: 47076633

E-post: hege.eileen@gmail.com

  

   Monika Bartnes

Mobil: 45610124

E-post:monibart@frisurf.noHelene Haugan

Mobil: 93051770

E-post: hmaritah@hotmail.com

Vara

Mali Bæverfjord

Mobil: 90722714

E-post: maligbaeverfjord@gmail.com

Sofie Berg

Mobil:48159916

E-post: sofieberg1@gmail.com

Valgkomite

Valgkomite : 

Valgkomite:

Varamedlem:


Styret i Sunndal hundeklubb 2024/2025