Styret i Sunndal hundeklubb 2021/2022

Leder

Leder:  Janne Warmøy

E-post :

Mobil:   909 76 708   

Nestleder

Styremedlem: Elin Solheim  

E-post:    

Mobil:    

Styremedlemmer


Sekretær: 

E-post: 

Mobil:
     


Kasserer:  Kjersti Carlsen

E-post:          

Mobil:    92629438    Styremedlem: Hege-Eileen Ottem Lund

E-post: 
Mobil: 47076633Styremedlem: Jahn Myrvang
       
E-post:    
         
Mobil:  

       

       
Varamedlem:          Tove Valseth
Epost:          
Mobil:          95436537

Varamedlem:   Tonje Refstie   
Epost:        
Mobil: Valgkomite 2019

Valgkomite : 
Valgkomite : 


Valgkomite varamedl.: