Standard side

Årsmøte 2017
Sunndal Hundeklubb
Frivillighetssentralen, Sunndalsøra 01.03.18
Tilstede: 9 stk, alle stemmeberettiget.


1. Åpning og konstituering.
Møteleder: Monica Nygård
Referent: Anette Vatn
Undertegne protokoll: Jann Myrvang og Bjørg Brevik

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden.
Godkjent

3.Årsberetning for Sunndal hundeklubb og Utstillingskomiteen.
Godkjent

4. Regnskap
Godkjent

5. Innkomne saker
Ingen

6. Valg

Valget er gjennomført og godkjent etter valgkomiteens innstilling.

Styret 2018 består av:

Leder: Tove Valseth
Nestleder: Jostein Røyset
Sekretær: Anette Vatn
Styremedlem 1: Janne Warmøy
Styremedlem 2: Anita Helgebostad
Varamedlem 1: Marianne Vedal
Varamedlem 2: Heidi Storholt
Kasserer: Monica Nygård
Revisor: Lisbeth Thorsø

Valgkomite 1: Berit Løseth
Valgkomite 2: Jann Myrvang

Vara Valgkomite; Kjersti Carlsen