Styret i Sunndal hundeklubb 2020

Leder

Leder: Victoria Pettersen
E-post :
Mobil:  465 05 991    

Nestleder

Nestleder: Tove Valseth   

E-post:    

Mobil:  95436537  

Styremedlemmer


Sekretær: Anette Vatn

E-post: anette.nilsen@gmail.com

Mobil:98066870
     


Kasserer:  Kjersti Carlsen

E-post:          

Mobil:        Styremedlem:  Lise Stokke Hoseth

E-post: 
Mobil: 


Styremedlem: Jahn Myrvang
       
E-post:    
         
Mobil:  

       

       
Varamedlem:          Janne Warmøy 
Epost:          
Mobil:          90976708

Varamedlem:   Trine Volden   
Epost:        
Mobil: Valgkomite 2019

Valgkomite : Guttorm Erstad


Valgkomite : Turid Nisja


Valgkomite varamedl. : Odd-Helge Gravem