Styret i Sunndal hundeklubb 2019

Leder

Leder: Tove Valseth
E-post : tvals@hotmail.com
Mobil: 95436537

Nestleder

Nestleder: Berit Løseth

E-post:    

Mobil:  99022748

Styremedlemmer


Sekretær: Anette Vatn

E-post: anette.nilsen@gmail.com

Mobil:98066870
     


Kasserer:  Kjersti Carlsen


Mobil:  92629438      Styremedlem:  Lise Stokke Hoseth

E-post: 
Mobil: 


Styremedlem:  Janne Warmøy 

E-post:   janne.warmøy@sunndals.net  
         
Mobil:   90976708

       

       
Varamedlem: Heidi Storholt     
Epost:          
Mobil: 

Varamedlem:   Trine Volden   
Epost:        
Mobil: Valgkomite 2019

Valgkomite : Guttorm Erstad


Valgkomite : Turid Nisja


Valgkomite varamedl. : Odd-Helge Gravem