Styret i Sunndal hundeklubb 2018

Leder

Leder: Tove Valseth
E-post : tvals@hotmail.com
Mobil: 95436537

Nestleder

Nestleder: Jostein Røyset

E-post: jostein.røyset@hydro.com       

Mobil:  97149021  

Styremedlemmer


Sekretær: Anette Vatn

E-post: anette.nilsen@gmail.com

Mobil:98066870
     


Kasserer: Monica Nygård


Mobil: 92838505      Styremedlem: Anita Helgebostad

E-post: anitahel68@gmail.com             

Mobil: 91888054Styremedlem:  Janne Warmøy 

E-post:   janne.warmøy@sunndals.net  
         
Mobil:   90976708

       

       
Varamedlem: Heidi Storhold     
Epost:          
Mobil: 

Varamedlem: Marianne Vedal       
Epost:  sveen1@hotmail.com        
Mobil: 95473653